Quyền riêng tư với khách hàng

Đối với tretamvongdamphuong, chúng tôi luôn thực hiện các bước tiếp nhận yêu cầu. Về bản quyền, nguồn nguyên liệu cung ứng. Khi mới bắt đâu liên kết. Với các nguyên liệu, sau khi được chuyển giao đến khách hàng sẽ được chính khách hàng quản lý nguồn gốc. 

Cookie

Chúng tôi sử dụng “cookie”, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp xác định máy tính của bạn để chúng tôi có thể điều chỉnh trải nghiệm người dùng của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin trình duyệt của bạn để giới thiệu trang web của chúng tôi cho bạn bằng ngôn ngữ ưa thích. Trong quá trình này, chúng tôi không thu thập và lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà không có sự đồng ý trước rõ ràng của bạn, cụ thể là chúng tôi viết tắt địa chỉ IP của bạn để không có tham chiếu đến người của bạn có thể được thiết lập.

Để cải thiện trang web của mình, chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google, Inc. (“Google”) cung cấp. Google Analytics sử dụng “cookie”, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được Google truyền đến và lưu trữ trên các máy chủ ở Việt Nam. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, biên soạn báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu hoặc khi các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt cho Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của trang web này. Bạn cũng có thể ngăn không cho dữ liệu do cookie tạo ra và liên quan đến việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn), bị Google thu thập và xử lý bằng cách tải xuống và cài đặt trình cắm sẵn có của trình duyệt qua liên kết sau:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và các mục đích nêu trên.

Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp

Nếu bạn tự nguyện chuyển cho chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi hoặc qua e-mail dữ liệu cá nhân như tên, email hoặc địa chỉ bưu điện, số điện thoại, tin nhắn cá nhân, v.v., chúng tôi lưu trữ dữ liệu này trong hệ thống CMS & CRM của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp dịch vụ được yêu cầu (ví dụ: gửi thông tin được yêu cầu). Để trả lời yêu cầu của bạn, tùy thuộc vào khu vực bạn sinh sống, chúng tôi có thể gửi dữ liệu của bạn đến một trong các nhà phân phối của chúng tôi để theo dõi. Sau khi bạn đồng ý nhận bản tin, tretamvong lưu trữ dữ liệu này với mục đích cá nhân hóa và làm nội dung phù hợp cho bản tin. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu này trong phần mềm nhận bản tin email và hệ thống CRM.

Nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích quảng cáo trong giới hạn nghiêm ngặt do pháp luật quy định. Nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, bạn sẽ không được liên hệ với mục đích quảng cáo qua email hoặc điện thoại. Bạn có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích quảng cáo bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

Nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài

Chúng tôi được hỗ trợ một phần trong việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân bởi các nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn, theo nhiệm vụ của họ, hoạt động theo đúng hướng dẫn của chúng tôi và được chúng tôi xác nhận trước khi bắt đầu hoạt động của họ và sau đó được giám sát thường xuyên. Ngoài Google, Inc. cho mục đích phân tích trang web, chúng tôi chia sẻ dữ liệu thu thập được với công ty hỗ trợ trang web kỹ thuật của chúng tôi. Sau khi bạn đồng ý nhận bản tin, chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với MailPlus, cơ quan dịch vụ bản tin của chúng tôi.

Xóa dữ liệu

Chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn chậm nhất là 24 tháng sau khi nhận được dữ liệu đó, trừ khi chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn cho các quy trình đặt hàng. Bạn có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu được lưu trữ về bạn bất cứ lúc nào cũng như việc sửa hoặc xóa dữ liệu không chính xác. Vui lòng giải quyết các phản đối, yêu cầu cung cấp thông tin hoặc xóa của bạn đối với:

TRETAMVONGDAMPHUONG
International tretamvong DP 67000
Binhphuoc Việt Nam